ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπεύθυνη του τμήματος Μαστού  ιατρός ακτινολόγος : Μάρσια Καρακακούλια

Το τμήμα μαστού διαθέτει υπερσύγχρονο ψηφιακό μαστογράφο ( SeleniaHologic ) και υπερηχοτομογράφο τελευταίας  γενιάς  (Philips)

Ο εξοπλισμός καθώς και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό του τμήματος μαστού, επιτρέπει την έγκυρη και αξιόπιστη διάγνωση των παθήσεων του μαστού.

Το διαγνωστικό μας διαθέτει ψηφιακό μαστογράφο  τελευταίας γενιάς με αποτέλεσμα

  • Ακριβέστερη διάγνωση
  • Αισθητά χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας
  • Μείωση επαναλήψεων
  • Αρχειοθέτηση αποτελεσμάτων σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή

Οι υπέρηχοι μαστών γίνονται με τελευταίας τεχνολογίας  εξοπλισμό.

Πρόκειται για μια μέθοδο απλή, γρήγορη, καθόλου επώδυνη και με υψηλό βαθμό διαγνωστικής επιτυχίας, η οποία γίνεται με υπερηχογράφους τελευταίας γενιάς.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ