ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο παιδιατρικό και τμήμα εκτελούνται οι παρακάτω εξετάσεις :

  • Μέτρηση οστικής ηλικίας
  • Υπερηχογραφήματα πραγματοποιούνται σε παιδιά 10 ετών και άνω
  • Ακτινογραφίες πραγματοποιούνται σε παιδιά 4 ετών και άνω
  • Οδοντιατρική ακτινολογία

Εκτελούνται όλες οι αιματολογικές και μικροβιολογικές  εξετάσεις σε βρέφη και παιδιά από εξειδικευμένο και με μακρόχρονη εμπειρία προσωπικό

Στο καρδιολογικό τμήμα  εξετάζονται παιδιά από   12  ετών  και άνω

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ