ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατροί Κυτταρολόγοι : Γκλίστη Ελένη

Στο κυτταρολογικό τμήμα υπάρχει  η δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των βιολογικών υγρών . Η συνεχής εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης στον διαγνωστικό τομέα  μας επιτρέπει να εισάγουμε  νέες μεθόδους όπως το Thin Prep Pap Test.

To Thin Prep είναι μια έγκυρη και τεχνολογικά εξελιγμένη μέθοδος πρόληψης και διάγνωσης του καρκίνου τραχήλου της μήτρας. Αποτελεί εξέλιξη του κλασσικού PapTest καθώς μπορεί να εντοπίσει περισσότερες βλάβες και αλλοιώσεις.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ