ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατροί Καρδιολόγοι : Κρόκος Βασίλειος,  Μπογιατζής Δημήτριος

Με καρδιολογική εκτίμηση

Το τεστ κόπωσης γίνεται σε κυλιόμενο τάπητα, με εξοπλισμό GE medical και ψηφιακή ανάλυση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας.

 

Το triplex καρδιάς γίνεται με υπερηχοτομογράφο PHILIPS, υψηλής ευκρίνειας και περιλαμβάνει απεικόνιση 2-διαστάσεων, M-mode, παλμικό και συνεχές Doppler, καθώς και έγχρωμη χαρτογράφηση της ροής μέσα στις καρδιακές κοιλότητες και τα μεγάλα αγγεία.

Το holter πίεσης έχει δυνατότητα 24ωρης παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης (συστολική-διαστολική-παλμοί). Η απάντηση δίνεται άμεσα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ