ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ

Υπεύθυνος Ιατρός - Κρόκος Βασίλειος

Υπεύθυνος Ιατρός - Λαγουδάκη Στυλιανή

Υπεύθυνος Ιατρός - Καρακούλια Μάρσια

Υπεύθυνος Ιατρός - Γκλίστη Ελένη

Υπεύθυνος Ιατρός - Καρακούλια Μάρσια

Βιοπαθολογικό-Ακτινολογικό-Καρδιολογικό

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προετοιμασία Εξεταζομένου

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 9880465-210 9883926