Αναζήτηση στο Site
  .CRm

Διασφάλιση Ποιότητας
 


Ο έλεγχος ποιότητας είναι η διαδικασία με την οποία ελέγχεται η αξιοπιστία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Διεξάγεται σύμφωνα πάντα με τους διεθνείς κανόνες ορθής εργαστηριακής πρακτικής. Τα αποτελέσματά του αξιολογούνται καθημερινά από το εργαστηριακό προσωπικό και είναι διαθέσιμα για μεγάλο χρονικό διάστημα προς περαιτέρω επεξεργασία και για επιστημονικούς λόγους. Ο έλεγχος ποιότητας χωρίζεται σε εσωτερικό, πραγματοποιείται από το εργαστήριό μας και εξωτερικό, πραγματοποιείται από τρίτους.

Το εργαστήριό μας διαθέτει τα εξής κριτήρια αξιοπιστίας :

  • Διασφάλιση ποιότητας
  • Πιστοποίηση κατά ISO 9001 : 2000 για όλα τα εργαστήρια
  • Πιστοποίηση από τον εθνικό φορέα ποιοτικού ελέγχου Ε.Σ.Ε.Α.Π
  • Πιστοποίηση ποιότητας των αιματολογικών εξετάσεων από την Ελληνική Αιματολογική Εταιρία
  • Ειδική διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων (ΕΙΑ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 37891/2031 "Μέτρα και όροι για την διαχείριση ΕΙΑ", με γνώμονα την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
  • Ολοήμερη κάλυψη από έμπειρους εργαστηριακούς ιατρούς - διαγνώστες εξειδικευμένους στην σύγχρονη τεχνολογίαΠείτε μας τη γνώμη σας    
Τελευταία Νέα    
Newsletter
  

Για τακτική ενημέρωση από το ιατρικό μας κέντρο παρακαλώ δώστε το email σας