Αναζήτηση στο Site
  .CRm

 


Αγαπητή/έ εξεταζόμενη/ε, Το Ιατρικό Κέντρο ΠΟΣΕΙΔΩΝEΙΟ εναρμονίζεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε. και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τον κανονισμό, τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους. Οι σκοποί της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η υλοποίηση των εξετάσεων, η υλοποίηση της διάγνωσης και της θεραπείας, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της θεραπευτικής αγωγής καθώς και η ενημέρωσή σας για προγραμματισμό εξετάσεων, την αποστολή και την λήψη των αποτελεσμάτων. Η νομιμότητα των ανωτέρω σκοπών βασίζεται στις συμβατικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του Ιατρικού Κέντρου και των δικών σας για την παροχή εργαστηριακών και ιατρικών υπηρεσιών. Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς και το βιολογικό υλικό τα επεξεργαζόμαστε εντός του Ιατρικού Κέντρου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται να τα αποστείλουμε για τους ως άνω αναγραφόμενους λόγους σε εξειδικευμένα εργαστήρια, σε εργαστήρια δεύτερης γνώμης, σε θεράποντες ιατρούς, σε νοσοκομεία και κλινικές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα καθώς και σε κάποια τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό. Τα δεδομένα σας τηρούνται από το Ιατρικό Κέντρο τουλάχιστον για 10 έτη από την τελευταία επίσκεψή σας σύμφωνα με την νομοθεσία. Σας ενημερώνουμε ότι ανά πάσα στιγμή, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας καθώς και διόρθωσης (όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία και μόνο). Επίσης, σας παρέχεται το δικαίωμα της αίτησης για διαγραφή των δεδομένων σας υπό την προϋπόθεση της παρέλευσης του νομικά καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Επίσης, σας παρέχεται το δικαίωμα φορητότητας. Αυτό εξειδικεύεται σε αποστολή των δεδομένων σας με τηλεομοιότυπο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε πρόσωπο/α που δηλώνεται κατάλληλα, καθώς και παροχή αντιγράφου των δεδομένων σε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο ή και σε έντυπη μορφή. Είναι δικαίωμά σας ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τις συναινέσεις που μας έχετε παραχωρήσει συμπληρώνοντας κατάλληλη αίτηση, καθώς και να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (τηλ.:210 6475600,email: contact@dpa.gr, web:http://www.dpa.gr/ )

 


Πείτε μας τη γνώμη σας    
Τελευταία Νέα    
Newsletter
  

Για τακτική ενημέρωση από το ιατρικό μας κέντρο παρακαλώ δώστε το email σας